Zijwaarts, achterwaarts, blokkade

MSV 1 – Spassky’s: 5  -3, 16 september 2023

uitslag

We moesten te elfder ure met een gewijzigde opstelling de wedstrijd beginnen in Meppel. Edwin bleek bereid gevonden om vanuit Oosterhout een handje toe te steken. Niet in de sterkste formatie gingen we wel met veel plezier de uitdaging aan om MSV partij te bieden.

We hebben met 5  – 3 verloren en daar konden  we goed mee leven. Het schaak cliché “er heeft meer ingezeten”  bleek ook hier weer een waarheid als een koe te zijn.

De titel verwijst naar de oorzaak van 3 van de 4 nederlagen die we deze middag moesten accepteren.

Maurits merkte later terecht op: “we misten de bananen en het toeziend oog van Boris !” Putski had het portret van Boris wel meegenomen maar dit bleef om niet opgehelderde reden in zijn tas. De bananen coördinator had andere verplichtingen deze ronde en had geen afgevaardigde aangewezen voor de traditionele banaan verstrekking.

Bord 8: Rolf. Ik had ’s ochtends uit voorzorg al een banaan gegeten maar dat kon helaas niet voorkomen dat ik een nul zou scoren. Ik koos  op de 11e zet voor het agressieve g5 en op de 12e zet voor h5. Mijn tegenstander was geïmponeerd door de dreigende opmars van deze pionnen en  mijn teamgenoten waren enthousiast over het getoonde bravoure. Helaas gaf de engine hier een ander oordeel over. Wit is niet in de problemen geweest. Het was behoorlijk ingewikkeld.

Van Koningsveld-Yska

Na 19. Da4! kwam zwart al in de problemen. Ik had nu 19.;h4  moeten doen, wel gezien maar ik dacht dat Pd3x beter was. Na 20. Lh4 gaf ik direct op wegens dameverlies.

Zijwaarts: een zijwaartse dekking zie je minder snel. Hier was dameverlies het gevolg.

 

 

 

MSV op 1 – 0

Bord 3: Het stond snel 1 – 1. Joop had met wit een relatief makkelijke middag in een traditionele opening. Zijn tegenstander ging iets te voortvarend te werk met het streven naar actief spel met het doorzetten van de zet f5. Die opstoot kwam te vroeg want Joop won wat pionnen en toen geloofde zijn opponent het wel.

Joop: “Mijn partij was een klassieke manoeuvreer partij, waarin het evenwicht verbroken werd door een te vroege actie van mijn tegenstander op de koningsvleugel. Ik won een pion en een tweede zou spoedig volgen.”

Houtman-DeJonge2023

Slotstelling: 34. De3

 

 

 

 

 

 

Bord 6: Maurits. Mijn partij was niet de meest boeiende van de dag. Na een wat ongeïnspireerde openingsbehandeling van mijn tegenstander stond het gelijk. Ergens mis ik misschien een kansje, maar het evenwicht werd nooit verbroken. Remise.

Bord 7: Janski. Janski had na een gelijk opgaande opening en middenspel een duidelijke stelling op het bord. Er werd afgewikkeld naar een eindspel van gelijke lopers en een setje pionnen. Stelling potremise. Helaas, hij zag in een zeer overzichtelijke stelling kans om nog verder te vereenvoudigen met de zet a2-a4. Die pion werd en passant genomen. Daartoe moest Henk met zijn loper achteruit terugslaan en de dekking van zijn e-pion opgeven. Resultaat een verloren stelling. Een zeker halfje weggegeven.

Achterwaarts: naar achteren slaan kan de dekking van materiaal kosten. Hier koste dat de pion op e5 en de partij.

DeVreugt-Koster

Honderd procent vastberadenheid om de ratingkloof te dichten, Dries aan zet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 1: Dries hield het lang vol tegen GM De Vreugt. Het eindspel was niet gunstig voor hem omdat hij zijn koning niet naar het centrum kon spelen. Uiteindelijk zou dat er de oorzaak van zijn dat zijn damevleugel viel en daarmee de partij beslist werd.

Koster-DeVreugt na 59. Lf7

slotstelling na 59.;Lf7, 0 – 1

 

 

 

 

 

Putski en Janski

 

“Janski en Putski in actie voor een resultaat”. Op de voorgrond bord 6 is Maurits al klaar met een remise. Ook bord 3, Joop met een fraai uitzicht op de markt, had een rustige middag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 4: Putski liep onverwacht mat na een middagje hard werken. Putski: “in de opening een onnauwkeurigheid van mijn kant. Verder speelde ik taai, al miste Andries de killer Tb7 na Db6. Daar hadden we beiden weinig tijd. Op de 40e zet had ik ‘stellingspech’ zoals een goede vriend van mij dan altijd zo mooi kon zeggen (hij had dat zelf echt bizar vaak).”

Mellema-Putski stelling na 40 Dg4

Ik zag 40…Tf5 en dan komt zwart zowaar in het voordeel. Echter 40…Dd7 leek me eenvoudiger, want de pion op f6 blijft toch wel zwak. Maar ik had  na 41 Dxd7+ Kxd7 42 T2a6! gemist. Andries zag hem ook pas na tien minuten. Was Dd7 mijn 39e zet geweest dan had hij snel Dg3 gespeeld. Zoals Michael al zei: Ik had me beter Nimzowitsch moeten herinneren, schaakcomponist, vrijpionnen dienen te allen tijde geblokt blijven.

 

 

 

Mellema-Putski stelling na 48

slotstelling na 48.Kg1

 

 

 

 

 

 

Blokkade: Nimzowitsch heeft ons het blokkade principe uitgelegd. We moeten het veld voor de pion bezetten met een stuk, toren of desnoods dame. In de desbetreffende partij werd dit veld losgelaten. Opeens kon wit een matnet breien.

Bord 2: Michael remise.

Berendsen-Riemens

Op de foto hadden de spelers even een noodzakelijke time-out genomen om de spanning wat te laten zakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berendsen-Riemens, de stelling is remise

De spelhervatting. Inmiddels staat de zwarte loper op f8 en blijkt later dat dit remise gaat worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een spektakelstuk (“Putski”) aan bord 2. Michael offerde een stuk, er ontstond een onduidelijke stelling. Wit had tijdnood en verdedigde niet goed. Michael kon het uitmaken maar zag nog iets beters maar dat won niet direct.  Michael was aan zet voor zet 43. Een probleemstelling, d.w.z een smal pad zou naar de winst leiden.

Berendsen-Riemens na 43.Kb5

Michael: “Na 15 minuten nadenken over 43…Lf8 of Ld2 koos ik de verkeerde loperzet. Zwart wint na Ld2 43 Pxb7 Txb4 44. Kc6 Txb7 45 Kxb7 Lxa5 en uit zoals ik later die avond in de kroeg ontdekte. Na 43…Lf8 weet Richard als een ware Houdini nog net met remise te ontsnappen. De slotstelling met twee kale koningen spreekt boekdelen over de partij. Het seizoen is weer begonnen!

 

 

 

Bord 5 : Edwin wint.

VanZon-Jonkman foto

Edwin in het eindspel op zoek naar voordeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het toreneindspel liep zwart met zijn koning ten onrechte naar de damevleugel. Dan zag hij dat daar geen doorkomen aan is. Inmiddels had wit een vrije g-pion die snel naar de overkant kon lopen. Dat besliste de partij.

Edwin: “Doel was rustig te beginnen en het vermijden van openingsgrappen. Het gaat eigenlijk bijna de hele (lange) partij gelijk op. Het eindspel speelt voor mij net wat makkelijker door de geïsoleerde h-pion bij zwart. Hoewel ik gevoelsmatig beter sta (wat niet zo is), doet wit het volgens de computer pas verkeerd op zet 62 na d4. Doel van zwart was de koning vlot richting de damevleugel te krijgen. Maar daar is geen tegenspel omdat de witte toren de tweede lijn dekt. De zwarte koning moet op de koningsvleugel blijven (62.Kf6!)  en de g-pion tegenhouden. De zwarte toren wordt dan ontlast. Daarna is het eigenlijk klaar.

VanZon-Jonkman na 78 Kh7 slotstelling

slotstelling na 78. Kh7.

 

 

 

 

 

 

Edwin: “Een gezellige dag op een mooie plek. We verloren van een goede tegenstander  maar hadden toch wat kansjes.”

Op 4 november spelen we thuis in voorwaartse formatie tegen Amersfoort 1.

verslag: Rolf